Potrzebujesz stoiska na targi?
Zapytaj nas, a na pewno się nie zawiedziesz
Chcesz wybudować zaplecze na imprezę?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji, pomożemy Ci to zrealizować
A może organizujesz event ?
Przyjdź do nas, a wybudujemy Ci co tylko zapragniesz
Brakuje Ci miejsca na magazyn?
Wystarczy tylko do nas zadzwonić,a pomożemy Ci
Biuro modułowe dla Twojej firmy ?
Zbudujemy i wyposażymy je
Chcesz otworzyć placówkę bankową?
Z nami jest to możliwe i bardzo proste
Potrzebujesz zaplecza na swoja budowę?
Zadzwoń, a zbudujemy w krótkim czasieoraz wyposażymy na Twoje życzenie
A może magazyn z regałami i elektryką?
Bezpieczne i wygodne miejsce do przechowywania Twoich towarów
Satysfakcja klienta
W skali od 0 do 10, jak bardzo prawdopodobne jest, że poleci Pan firmę ALGECO swojemu znajomemu?
0 => nie poleciłbym w ogóle,
10 => zdecydowanie poleciłbym
Masz pytania?
zadzwoń do nas
Tel. 509 954 479
lub napisz do nas
Oddział Gdańsk


ul.Budowlanych 21
80-298 Gdańsk-Kokoszki
tel. +48 538 810 008
e-mail: gdansk.pl@algeco.comFormularz kontaktowy:


*
Jak jest 4 litera w wyrazie ALGECO?*

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych podanych w dostępnych na stronie internetowej formularzach kontaktowym jest Algeco Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Keplera 20, 80-299 Gdansk.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Algeco Polska Sp z o.o.. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: privacyquestions@algeco.com
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
  Udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – nawiązanie kontaktu z adresatem pytania)
  Podjęcie działań w celu rozpatrzenia zgłoszonej awarii / reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)
  art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)
  Przedstawienie szczegółów oferty w związku z przesłanym zapytaniem ofertowym. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – odpowiedź na otrzymane zapytanie ofertowe)
  Poznanie opinii na temat świadczonych przez Algeco usług, oferowanego sprzętu oraz obsługi w oddziałach. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – podnoszenie jakości świadczonych usług)
 4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, w którym Pani / Pana dane są przetwarzane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
  • okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
  • do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłane zapytania oraz badania opinii klientów.
  Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularzy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.
Pobierz politykę prywatności -pdf