Czy potrzebne są fundamenty ?

Fundamenty są niezbędne dla konstrukcji piętrowych oraz w przypadku złej jakości terenu.