Black Week 2019

Regulamin promocji

Niniejszy Regulamin określa warunki Wynajmu produktów wyposażenia z oferty Serwisu 360 w akcji rabatowej BLACK WEEK.

Organizatorem wyprzedaży jest Algeco Polska Sp. z o.o. ul. Jana Keplera 20, 20 80-299 Gdańsk; NIP 5842294660.

Promocja obowiązuje w dniach 29.11-02.12.2019 r.

Promocyjne ceny produktów obowiązują dla potwierdzonych zamówień do 06.12.2019 r.

W promocji biorą udział produkty znajdujące się w magazynach Algeco. Wykaz produktów objętych rabatem dostępny jest u lokalnych Handlowców.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Informacja „do -50% rabatu” oznacza, że maksymalny rabat w regularnej ofercie. Udzielony rabat może być niższy.

Algeco zastrzega sobie prawo do zmieniania cen w trakcie trwania promocji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.